Druhy výuky a výcviku

Základní výcvik

Výcvik na skupiny či podskupiny AM, A1, A 2, A, B a T, kdy výcvik můžete absolvovat jako úplní začátečníci.


Sdružený výcvik

Připravujete se na získání řidičského oprávnění více skupin současně. V praxi se jedná nejčastěji o skupiny A+B, výjimečně A+B+T.


Rozšiřující výcvik

Tento druh výcviku absolvujete, když jako držitel řidičského oprávnění rozšiřujete o další skupinu, například z B na C, z A1 na A apod.

Můžete kombinovat z B na C+A apod.

Vždy musí být splněny podmínky zákona č.361/2000 Sb. i zákona č.247/2000 Sb. Ale tyto starosti přenechejte prosím nám. Rádi Vám zodpovíme všechny dotazy, týkající se Vašeho výcviku.


Doplňovací výuka a výcvik

Jedná se o 2 případy výcviku, kdy jejich minimální počet není určen učební osnovou, ale závisí na dohodě mezi žákem a autoškolou:

  • pokud jste neprospěli u závěrečné zkoušky a chcete si s autoškolou domluvit jízdy navíc
  • chcete-li si rozšířit řidičské oprávnění ze skupiny A1 na skupinu A2 nebo ze skupiny A2 na skupinu A bez omezení

Motocykl bez omezení

Řidičské oprávnění na motocykl bez omezení výkonu můžete získat dvěma způsoby:

  • Jste držitelem řidičského oprávnění na skupinu A s omezením a absolvujete tzv. „doplňovací zkoušku“. Jedná se pouze o zkoušku z jízdy ve stejném rozsahu jako zkouška z praktické jízdy. Před zkouškou si v autoškole můžete domluvit jízdy na motocyklu nad 35 kw dle potřeby (tzv.“postupný přístup“).
  • Absolvujete výcvik na skupinu A a závěrečnou zkoušku na motocyklu bez omezení výkonu (tzv. „přímý přístup“)

Individuální kurz

Jedná se o nadstandardní způsob provádění výuky a výcviku. Váš učitel se Vám bude individuelně věnovat v době kterou si stanovíte. Cena kurzu je výrazně vyšší než standardní výcvik a je odvozena od ceny individuálního výcviku s přihlédnutím k vyšší časové náročnosti způsobené dojezdem za Vámi. V žádném případě nebudete používáni při jízdě jako tzv. „TAXI“ při jízdě za jiným žákem.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting