Vrácení ŘP

1. Po zákazu řízení
* Jste-li po výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem
* Jste-li po výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem

2. Po ztrátě 12 bodů
Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a uplynul Vám rok od ztráty řidičského oprávnění

3. Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů
Odborně Vám poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět. Pomůžeme Vám s formulací žádosti o zkrácení trestu či sankce. Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole.


1. Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost (formulář najdete podzáložce „Dokumenty ke stažení“).


V autoškole je potřeba doložit:


• rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
• v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
• výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
• žádost do autoškoly
• posudek o zdravotní způsobilosti včetně kladného posudku od dopravního psychologa

* Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

* Přezkoušení je obdobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

1. test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
2. ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)


Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

* Cvičné jízdy můžete ale nemusíte absolvovat, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

* Máte pouze jednu opravnou zkoušku. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.


2. 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

V autoškole je potřeba doložit:

• výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
• žádost do autoškoly
• posudek o zdravotní způsobilosti včetně kladného posudku od dopravního psychologa

* Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

* Přezkoušení je obdobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

1. test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
2. ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

* Cvičné jízdy můžete ale nemusíte absolvovat, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

* Máte pouze jednu opravnou zkoušku. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

V autoškole je potřeba doložit:

• výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
• žádost do autoškoly
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

* Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

* Přezkoušení je obdobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

1. test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci
2. ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

* Cvičné jízdy můžete ale nemusíte absolvovat, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

* Máte pouze jednu opravnou zkoušku. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.