Vstupní školení

* Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.

* Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin a v rozšířeném rozsahu 280 hodin.


Rozsah je školení s ohledem na skupiny a věk řidiče je uveden v této tabulce:

Věk 18 21 23
C, CE 280 140 140
D, DE - 280 140 *)
C1, C1E 140 140 140
D1, D1E - 140 140


* Řidiči, kteří absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1E, C a CE a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1E, D a DE, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění. Podle vyhlášky č.156/2008 Sb. to znamená 35 hodin výuky a 10 hodin výcviku.


Osnova vstupního školení

a) teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
b) uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
c) bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
d) poskytování služeb a logistiky,
e) hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
f) sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
g) zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
h) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.


Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny vozidel, zvláštní část pro skupiny C1, C1E, C a CE a zvláštní část pro skupiny D1, D1E, D a DE.


Řidiči, kteří získají řidičská oprávnění D, DE, D1, D1E po 10. 9. 2008 a skupiny C, CE, C1, C1E po 10. 9. 2009 získají nové profesní průkaz pouze po absolvování vstupního školení a zkoušky.

*) s výjimkou motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Ti mohou řídit vozidla skupin D a DE již od 21 let.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.