Závěrečná zkouška

Termín Vaší zkoušky bude následovat v souladu se zákonem po ukončení Vašeho výcviku, a to do dvou týdnů po ukončení.

Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku zajišťuje autoškola.


Zkoušku provádí zkušební komisař MÚ Louny a skládá se ze 3 částí:


• písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
• ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (pouze pro skupiny C, C+E, D, D+E)
• zkouška z praktické jízdy


Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč.


Za případnou opakovanou zkoušku se úřadu platí poplatek:


Pravidla o provozu na pozemních komunikacích    100 Kč
Ovládání a údržba vozidla 200 Kč
Praktická jízda  400 Kč


Opakovaná zkouška


Pokud jste neprospěli z teoretické (testové) části zkoušky, nebudete připuštěni k praktické zkoušce dokud tuto teoritickou zkoušku úspěšně nesložíte. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.