Skupiny ŘO

 SkupinaStručný popisMinimální věková hranice
A M Opravňuje k řízení: 

motorových vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h

 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím  50 ccm nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 ccm nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
15 let
A 1 Opravňuje k řízení: 

 1. lehkých motocyklů s postraním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg e se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřesahujícím 125 ccm
 2. tříkolových motorových vozidel o výkonu nejvýše 15 kW
 3. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm
16 let
A 2 Opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem do 35 kW a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem 

Držitel skupiny A1 pro získání skupiny A2 složí pouze doplňovací zkoušku.

18 let
A Opravňuje k řízení: 
 1. motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj
 2. tříkolových motorových vozidel s výkonem převyšujícím 15 kW
 3. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.
 • skupinu A lze udělit již ve věku 20 let za předpokladu, že řidič je držitelem skupiny A2 nejméně 2 roky, a to úspěšným složením poouze doplňovací zkoušky
 • pro pouze tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW lze udělit skupinu A ve věku 21 let, a to se záznamem v ŘP „A pouze pro tříkolky“
24 let

20 let

21 let

B Opravňuje k řízní: 
 1. motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod AM, A1,A2, A), jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg pokud největší povolená hmotnost této soupravy nepřevyšuje 3500 kg. Pokud největší povolená hmotnost této soupravy převyšuje 3500 kg a nepřevyšuje 4250 kg, tak v rámci rozšíření rozsahu bude v ŘP zaznamenán harmonizační kód 96 (na základě složení doplňovací zkoušky)
 2. motorových vozidel skupiny A1 s automatickou převodovkou
 3. řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A, převyšujícím výkon 15 kW, a však ve věku 21 let
18 let

 21 let

B+E Opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného pod písm. f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti do 3500 kg. 18 let
C Opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou traktorů a vozidel uvedených pod písm. g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšuje 750 kg.Výcvik na tuto skupinu řidičského oprávnění lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění na skupinu B. 21 let
C E Opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného pod písm. h) a přípojného vozidla o nějvětší povolené hmotnosti převyšující 750 kg.Výcvik na tuto skupinu lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění skupiny C. 21 let
T Opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných, k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo. 17 let

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting